Kompenzační kontrola

Kompenzační kontrola, nazývaná také alternativní kontrola, je mechanismus, který je zaveden tak, aby splňoval požadavek na bezpečnostní opatření, které je v současné době považováno za příliš obtížné nebo nepraktické.


Compensationg Controls

A compensating control, also called an alternative control, is a mechanism that is put in place to satisfy the requirement for a security measure that is deemed too difficult or impractical to implement at the present time.

Použito v metodice