Kompromis

„Ohrožení dat” nebo „narušení dat.” Proniknutí do počítačového systému, kde je podezření na neoprávněné odhalení/zcizení, změnu nebo zničení dat držitele karty.


Compromise

"Data Danger" or "Intrusion of Data." Penetration into a computer system where there is a suspicion of unauthorized disclosure, alteration, or destruction of cardholder data.

Použito v metodice