Kompromis

„Ohrožení dat” nebo „narušení dat.” Proniknutí do počítačového systému, kde je podezření na neoprávněné odhalení/zcizení, změnu nebo zničení dat držitele karty.

Použito v metodice