Kontrola integrity souborů

Technika nebo technologie, v níž jsou určité soubory nebo záznamy monitorovány (sledovány) za účelem zjištění, zda nejsou pozměněny. Pokud jsou kritické soubory nebo záznamy pozměněny, varování by mělo být předáno příslušnému bezpečnostnímu personálu.


File Integrity Monitoring

Technique or technology in which certain files or records are monitored (monitored) to see if they are altered. If critical files or records are altered, a warning should be sent to the appropriate security staff.

Použito v metodice