Kontrola stavu integrity

Též „dynamická filtrace paketů,” jedná se o firewallovou funkci, která poskytuje pokročilé zabezpečení sledováním komunikačních paketů. Přes firewall jsou propuštěny pouze příchozí pakety se správnou odezvou („navázaná spojení”).


Check integrity status

Also "dynamic packet filtering," is a firewall feature that provides advanced security by tracking communications packets. Only incoming packets with the correct response ("established connections") are discharged through the firewall.

Použito v metodice