Kryptografie

Matematická a počítačová disciplína zabývající se zabezpečením informací, zejména kódováním a autentizací. V bezpečnostních aplikacích a sítích jde o nástroj pro kontrolu přístupu, zachování a integritu informací.


Cryptography

Mathematical and computer disciplines dealing with information security, in particular coding and authentication. In application and network security, it is an access control, security, and integrity tool.

Použito v metodice