MAC

Kód ověření zprávy

V kryptografii jde o malý úsek informace užívaný k ověření zprávy.


MAC

Message Authentication Code

A message authentication code (MAC) is a checksum on data that uses a session key to detect both accidental and intentional modifications of the data.

Použito v metodice