Magnetický proužek dat

Data zakódovaná do magnetického proužku nebo čipu určeného k autorizaci během platebního transakce. Může se jednat o obrázek na magnetickém proužku, na čipu nebo o datu na části 1 nebo 2 magnetického proužku. Jednotlivé subjekty nesmějí mít po obdržení transakční autorizace úplné údaje magnetického proužku.


Magnetic stripe data

Data encoded into a magnetic stripe or chip for authorization during a payment transaction. It can be an image on a magnetic strip, on a chip, or on data on part 1 and / or 2 of the magnetic strip. Individuals may not have complete magnetic stripe data after receiving transaction authorization.

Použito v metodice