Magnetický proužek dat

Data zakódovaná do magnetického proužku nebo čipu určeného k autorizaci během platebního transakce. Může se jednat o obrázek na magnetickém proužku, na čipu nebo o datu na části 1 nebo 2 magnetického proužku. Jednotlivé subjekty nesmějí mít po obdržení transakční autorizace úplné údaje magnetického proužku.

Použito v metodice