Maskování

Metoda utajení segmentu dat při zobrazení. Maskování se používá tam, kde neexistuje provozní požadavek na zobrazení celého čísla karty (PAN).


Masking

Metoda utajení segmentu dat při zobrazení. Maskování se používá tam, kde neexistuje provozní požadavek na zobrazení celého čísla karty (PAN).

Použito v metodice