Monitoring integrity souboru

Technika nebo technologie, v níž jsou určité soubory nebo záznamy monitorovány (sledovány) za účelem zjištění, zda nejsou pozměněny. Pokud jsou kritické soubory nebo záznamy pozměněny, mělo by být příslušnému bezpečnostnímu personálu vysláno varování.


File integrity monitoring

Technique or technology in which certain files or records are monitored (monitored) to see if they are altered. If critical files or records are altered, a warning should be sent to the appropriate security staff.

Použito v metodice