Monitorování

Užití systémů nebo procesů, které trvale dohlížejí na počítačové nebo síťové zdroje za účelem varování obsluhy v případě výpadku, alarmu nebo jiných předem určených událostí.


Monitoring

Use of systems or processes that constantly supervise computer or network resources to alert the operator in the event of a failure, alarm, or other predetermined events.

Použito v metodice