Narušení dat

Proniknutí do počítačového systému, kde je podezření na neoprávněné odhalení/zcizení, změnu nebo zničení dat držitele karty.


Disturbance

Penetration into a computer system where there is a suspicion of unauthorized disclosure, alteration, or destruction of cardholder data.

Použito v metodice