NAT

Překlad síťové adresy

Též známý jako síťové maskování nebo IP maskování. Změna IP adresy používané v jedné síti na jinou IP adresu známou v síti jiné.


NAT

Network Address Translation

Also known as network masking or IP masking. Change the IP address used on one network to another IP address known on another network.

Použito v metodice