Nebezpečný protokol / služba / port

Protokol, služba nebo port představující bezpečnostní riziko z důvodu nedostatečné kontroly nad bezpečností a / nebo integritou. Tato bezpečnostní rizika se týkají služeb, protokolů nebo portů, které přenášejí data a ověřovací oprávnění (např. Heslo v hladkém textu po Internetu) nebo které snadno umožňují využití v případě chyby nebo nesprávné konfigurace. Příkladem nezabezpečeného protokolu, služby nebo portu je FTP.

Použito v metodice