Nebezpečný protokol / služba / port

Protokol, služba nebo port představující bezpečnostní riziko z důvodu nedostatečné kontroly nad bezpečností a / nebo integritou. Tato bezpečnostní rizika se týkají služeb, protokolů nebo portů, které přenášejí data a ověřovací oprávnění (např. Heslo v hladkém textu po Internetu) nebo které snadno umožňují využití v případě chyby nebo nesprávné konfigurace. Příkladem nezabezpečeného protokolu, služby nebo portu je FTP.


Insecure Protocol/Service/Port

A protocol, service, or port that poses a security risk due to lack of control over secrecy or integrity. These security hazards concern services, protocols, or ports that transmit data and authentication permissions (such as a password in plain text over the Internet), or that easily allow for misuse or misconfiguration. An example of an unsecured protocol, service, or port is FTP.

Použito v metodice