Nedůvěryhodná síť

Síť, která je externí pro sítě náležející organizaci a která se organizaci vymyká z možností kontroly a řízení.


Unreliable network

A network that is external to organizations belonging to an organization and which is beyond the control and management capabilities of an organization.

Použito v metodice