Network segmentation

Prostředek omezení rozsahu hodnocení PCI DSS formou redukce velikosti prostředí dat držitele karty. Za tímto účelem by systémy, které neukládají, nezpracovávají ani nepřenášejí data držitele karty, měly být kontrolními prvky sítě izolovány od systémů, které ukládají, zpracovávají a přenášejí data držitele karty. 


Network segmentation

Prostředek omezení rozsahu hodnocení PCI DSS formou redukce velikosti prostředí dat držitele karty. Za tímto účelem by systémy, které neukládají, nezpracovávají ani nepřenášejí data držitele karty, měly být kontrolními prvky sítě izolovány od systémů, které ukládají, zpracovávají a přenášejí data držitele karty.

Použito v metodice