NTP

Network Time Protocol

Zkratka pro „Network Time Protocol” (síťový časový protokol). Protokol pro synchronizaci hodin počítačových systémů v rámci paketově spínaných datových sítí s variabilně latentními daty.


NTP

Network Time Protocol

Network Time Protocol (NTP) is a protocol used to synchronize computer clock times in a network. It belongs to and is one of the oldest parts of the TCP/IP protocol suite. The term NTP applies to both the protocol and the client-server programs that run on computers.

Použito v metodice