Oddělení povinností

Praxe dělení kroků ve funkci mezi jednotlivé osoby tak, aby jednotlivec nebyl schopen rozvracet proces.

Použito v metodice