Odolná kryptografie

Kryptografie založená na odvětvově testovaných a akceptovaných algoritmech spolu s délkami odolných kódů a správnými postupy managementu kódů.

Kryptografie je metodou ochrany dat a zahrnuje jak kódování (vratné), tak transformaci klíčů (která je nevratná neboli „jednosměrná”). SHA-1 je příkladem odvětvově otestovaného a akceptovaného algoritmu transformace klíčů.


Durable cryptography

Cryptography based on sector-tested and accepted algorithms along with durable code lengths and good code management practices.

Cryptography is a method of data protection and includes both encryption (reversal) and key transformation (which is irreversible or "one-way"). SHA-1 is an example of a sector-tested and accepted key transformation algorithm.

Použito v metodice