Off-the-Shelf

Označení produktů, které jsou běžně dostupné a nejsou specificky upravovány nebo sestavovány pro konkrétního zákazníka nebo uživatele.


Off-the-Shelf

Labeling products that are commonly available and are not specifically edited or assembled for a particular customer or user.

Použito v metodice