Operační systém / OS

Software počítačového systému, který zodpovídá za řízení a koordinaci všech aktivit a za sdílení počítačových zdrojů. Příklady operačních systémů jsou Microsoft Windows, Mac OS, Linux a Unix.


Operating system / OS

A computer system software that is responsible for managing and coordinating all activities and sharing computer resources. Examples of operating systems are Microsoft Windows, Mac OS, Linux and Unix.

Použito v metodice