Oprávnění

Poskytnutí přístupů nebo jiných práv k uživateli, programu nebo procesu. Pro síť autorizace definuje, co může jednotlivec nebo program provádět po úspěšném ověření. Pro účely transakčních platebních karet jde o okamžik, kdy obchodník přijme schválené povolení k použití platebního karet ke konkrétnímu transakci.


Authorization

Providing access or other rights to a user, program, or process. The authorization network defines what an individual or program can do after a successful verification. For debit card transactions, this is the moment the trader receives an authorized authorization to use a payment card for a particular transaction.

Použito v metodice