PA-QSA

Platená certifikační autorita pro platby

Společnost schválenou ze strany PCI SSC k provádění hodnocení platebních aplikací proti PA-DSS.


PA-QSA

Payment Application Qualified Security Assessor

Company approved by PCI SSC to conduct payment appraisals against PA-DSS.

Použito v metodice