PAT

Port Address Translation

Zkratka pro „Port Address Translation” (překlad portové adresy) a též „network address port translation” (překlad portu síťové adresy). Jedná se o typ NAT, jenž rovněž překládá čísla portů.


PAT

Port Address Translation

Port Address Translation (PAT) is an extension of Network Address Translation (NAT) that permits multiple devices on a LAN to be mapped to a single public IP address to conserve IP addresses.

Použito v metodice