PDA

Osobní digitální asistent

Ruční mobilní zařízení se schopnostmi mobilních telefonů, elektronické pošty nebo webového prohlížeče.


PDA

Personal Data Assistant

Handheld mobile devices with the capabilities of mobile phones, e-mail, or web browsers.

Použito v metodice