Počáteční heslo

Heslo ke správě systému nebo obslužným účtům předdefinované v systému, aplikaci nebo zařízení; obvykle spojeno se počáteční (standardním) účtem. Počáteční (Standardní) účty a hesla jsou zveřejňována a dobře známa a tudíž je lze snadno uhodnout.


Initial password

The system administration password or service accounts predefined in a system, application, or device are usually associated with an initial (default) account. Initial (Standard) accounts and passwords are published and well known and can therefore be easily guessed.

Použito v metodice