Poskytovatel hostingu

Poskytuje četné služby obchodníkům a dalším poskytovatelům služeb. Služby se pohybují od jednoduchých až po komplexní, od sdíleného prostoru na serveru po celé škále možností "nákupního vozíku", od platebních aplikací po připojení k platebním bránám a zpracovatelům, platí pro i hosting určený pouze jedinému zákazníkovi na celý server.

Poskytovatel hosting může být poskytovatelem sdíleného hostingu, který poskytuje hostování na jediném serveru více subjektům.


Hosting Provider

Provides numerous services to merchants and other service providers. Services range from simple to complex, from shared space on the server to the full range of shopping cart options, from payment applications to connections to payment gateways and processors, also applies to hosting designed for only one customer on the entire server.

A hosting provider may be a provider of shared hosting that provides hosting on a single server to multiple entities.

Použito v metodice