Poskytovatel služeb

Podnikatelský subjekt, který není kartovou společností a přímo se podílí na zpracování, ukládání nebo přenosu dat držitele karty. Sem patří i společnosti, které poskytují služby, jež ovlivňují nebo by mohly ovlivňovat bezpečnost dat držitele karty.


Service Provider

A business entity that is not a cardholder and directly involved in processing, storing or transmitting cardholder data. These include companies that provide services that affect or could affect cardholder data security.

Použito v metodice