Pravidla

Organizační pravidla platná pro celou organizaci/společnost určující přijatelné využívání počítačových zdrojů a bezpečnostní praktiky i vývoj provozních procedur.


Rules

Organizational rules valid for the entire organization / company that determine the acceptable use of computer resources and security practices as well as the development of operational procedures.

Použito v metodice