Pravidla bezpečnosti

Soubor zákonů, pravidel a postupů, které regulují to, jak organizace spravuje, chrání a šíří citlivé informace.


Security Policy

A set of laws, rules and procedures that regulate how organizations manage, protect and disseminate sensitive information.

Použito v metodice