Překódování

Proces změny kódovacích klíčů na omezené množství dat, které bude zakódováno stejným klíčem.


Recoding

The process of changing the encryption keys to a limited amount of data that will be encoded by the same key.

Použito v metodice