Přihlašovací účet

Přihlašovací účet předem definovaný v systému, aplikaci nebo zařízení a umožňující první přístup, když je systém uveden do provozu.


Login account

A login account pre-defined in a system, application, or device and allowing for initial access when the system is first put into operation.

Použito v metodice