Protokol

Dohodnutá metoda komunikace používaná v sítích. Specifikace popisující pravidla a procedury, které by počítačové produkty měly dodržovat při provádění aktivit na síti.


Protocol

In information technology, a protocol is the special set of rules that end points in a telecommunication connection use when they communicate. Protocols specify interactions between the communicating entities.

Použito v metodice