QSA

Kvalifikovaný hodnotitel bezpečnosti

Společnost schválená PCI SSC, jejímž účelem je provádět hodnocení na místě podle kritérií PCI DSS.


QSA

Qualified Security Assessor

Company approved by PCI SSC to perform on-site evaluation according to PCI DSS criteria.

Použito v metodice