RADIOUS

Vzdálené ověřování a službu Dial-in pro uživatele

Ověřovací a zúčtovací systém. Kontroluje, zda jsou informace, jako například uživatelské jméno a heslo, předávané serveru RADIUS správné, a pak autorizuje přístup do systému.


RADIOUS

Remote Authentication and Dial-in User Service

Verification and settlement system. It checks if the information, such as the username and password, is passed to the RADIUS server, and then authorizes access to the system.

Použito v metodice