RBAC

Řízení přístupu založené na rolích

Kontrolní opatření používané k omezení přístupu specifickými autorizovanými uživateli na základě jejich pracovní náplně.


RBAC

Role-Based Access Control

Control measures used to limit access by specific authorized users based on their workload.

Použito v metodice