Řízení přístupu

Mechanismy, které omezují dostupnost informací nebo zdrojů jejich zpracování pouze na autorizované osoby nebo aplikace.


Access Control

Mechanisms that limit the availability of information or sources of processing only to authorized persons or applications.

Použito v metodice