Rootkit

Typ závadného softwaru, který je po instalaci bez autorizace schopen utajit svoji přítomnost a získat administrativní kontrolu nad počítačovým systémem


Rootkit

Type of malware that is unable to conceal its presence and gain administrative control over the computer system.

Použito v metodice