Router

Hardware nebo software, který propojuje dvě nebo více sítí. Funguje jako třídič a překladač, který vyhledává adresy a předává segmenty informací na příslušná místa určení. Softwarové routery jsou někdy označovány jako brány (gateways).


Router

Hardware or software that connects two or more networks. It works as a sorting machine and compiler that searches for addresses and passes segments of information to their destination. Software routers are sometimes referred to as gateways.

Použito v metodice