Rozdělení úkolů

Praxe dělení kroků ve funkci mezi jednotlivé osoby tak, aby jednotlivec nebyl schopen rozvracet proces.


Division of tasks

The practice of dividing steps into a function between individuals so that the individual is unable to disrupt the process.

Použito v metodice