RSA

RSA Security je organizace založená ve Spojených státech, která vytváří šifrovací, síťové a počítačové bezpečnostní produkty.


RSA

RSA Security is a United States-based organization that creates encryption, network and computer security products.

Použito v metodice