Sanitizace

Proces mazání citlivých dat ze souboru, zařízení nebo systému; nebo modifikace dat tak, aby v případě napadení byla data po jejich získání k nepotřebě.


Sanitization

The process of deleting sensitive data from a file, device, or system; or modification of the data so that in the event of an attack, the data after the acquisition is not needed.

Použito v metodice