SANS

Audit, vytváření sítí a zabezpečení

Institut, který poskytuje školení počítačové bezpečnosti s profesionální certifikací.


SANS

Audit, Networking and Security

SANS is the most trusted and by far the largest source for information security training in the world.

Použito v metodice