SAQ

Dotazník pro sebehodnocení

Nástroj používaný subjektem k ověření vlastní shody se standardy PCI DSS.


SAQ

Self-assessment questionnaire

A tool used by an entity to verify compliance with PCI DSS standards.

Použito v metodice