SDLC

Životní cyklus vývoje systému

Fáze vývoje softwarového nebo počítačového systému, který zahrnuje plánování, analýzu, návrh, testování a realizaci.


SDLC

System Development Life Cycle

Software or computer system development phases, including planning, analysis, design, testing and implementation.

Použito v metodice