Server

Počítač, který poskytuje služby jiným počítačům, např. zpracování komunikace, ukládání souborů nebo přístup k tiskovému zařízení. Servery zahrnují mimo jiné web, databáze, aplikace, ověření, DNS, mail, proxy a NTP.


Server

A computer that provides services to other computers, such as communications processing, file storage, or access to a print device. Servers include, but are not limited to, web sites, databases, applications, authentication, DNS, mail, proxy, and NTP.

Použito v metodice