Servisní kód

Trojčíslicová nebo čtyřčíslicová hodnota v magnetickém proužku, která v magnetickém proužku následuje po datu konce platnosti platební karty. Slouží k řadě věcí, např. k definici vlastností služeb, k odlišování mezinárodní od národní platby nebo k identifikaci uživatelských omezení.


Service Code

The 3-digit or 4-digit value in the magnetic stripe that follows the magnetic stripe after the expiry date of the credit card. They serve a number of things, such as defining service features, differentiating international from national payments, or identifying user restrictions.

Použito v metodice