SHA-1/SHA-2

Algoritmus bezpečného přepočtu

Skupina nebo soubor příbuzných kryptografických hašovacích (transformačních) funkcí, k nimž patří i SHA-1 a SHA-2.


SHA-1/SHA-2

Secure Hash Algorithm

A group or set of related cryptographic hash (transformation) functions, including SHA-1 and SHA-2.

Použito v metodice