Šifrování databáze na úrovni sloupce

Technika nebo technologie (software nebo hardware) pro kódování obsahu specifického sloupce databáze oproti úplnému obsahu celé databáze.


Column-Level Database Encryption

Technique or technology (software or hardware) for encoding the contents of a specific database column versus the full content of the entire database.

Použito v metodice