Silná kryptografie

Kryptografie založená na odvětvově testovaných a akceptovaných algoritmech spolu s délkami odolných kódů a správnými postupy managementu kódů. Kryptografie je metodou ochrany dat a zahrnuje jak kódování (vratné), tak transformaci klíčů (která je nevratná neboli „jednosměrná”).

SHA-1 je příkladem odvětvově otestovaného a akceptovaného algoritmu transformace klíčů. K příkladům odvětvově testovaných a akceptovaných standardů a algoritmů kódování patří AES (128 bitů a více), TDES (kódy o minimálně dvojnásobné délce), RSA (1024 bitů a více), ECC (160 bitů a více) a ElGamal (1024 bitů a více).


Strong Cryptography

Cryptography based on sector-tested and accepted algorithms along with durable code lengths and good code management practices. Cryptography is a method of data protection and includes both encryption (reversal) and key transformation (which is irreversible or "one-way").

SHA-1 is an example of a sector-tested and accepted key transformation algorithm. Examples of sector-tested and accepted standards and coding algorithms include AES (128 bits or more), TDES (minimum length codes), RSA (1024 bits or more), ECC (160 bits or more), and ElGamal (1024 bits or more ).

Použito v metodice