Síť

Dva nebo více počítačů vzájemně propojených za účelem sdílení zdrojů.


Network

Two or more computers connected to each other to share resources.

Použito v metodice